ERCOM (ERICHSEN Communication)

ERCOM er et uavhengig konsulentselskap som bygger digital infrastruktur for offentlige og private aktører.

Vi opererer i hele Norge og yter hjelp og bistand innen rådgiving, dekningsmålinger, prosjektering for utbyging av fibernett, datanettverk, mobilnett og radio nettverk.

Vi har mer enn 15 års erfaring innen IT, bredbånd og mobilnettverk.

Våre kjerneområder er utbygging av bredbåndsnett og dekningsmålinger for mobilnett (2G, 3G og 4G.)

ERCOM har et ungt og engasjert miljø, som leverer skreddersydde løsninger basert Åpne-nett moduller og nye utbyggingsmetoder for bygging av aktive og pasive fibernett.

Se noen av våre referanseprosjekter her.

Etablering av DIGITAL INFRASTRUKTUR

Bygging av bredbåndsnett ( FIBER / RADIO) 

ERCOM bistårrr små og store aktører med utbygging av nye bredbåndsnett eller videreutvikle eksisterende nett. Vi har over 15 års erfaring med innen planlegging, prosjektering og utbygging av bredbåndsnett for FFTH og FFTB, og radiobaserte nettverk.

VI har også lang erfaring med IP/VPN-nettverk, oppsett av switcher/rutere, CWDM, PON, METRO Ethernet. Og optimalisering av nettverk.

Sammen med solide partnere kan vi levere all type prosjekter som entreprenør oppdrag, inn kjøp av kostnadsbesparende utbyggingsmetoder for fibernett både for aktiv og passivt nett. 

Starte opp et bredbåndsnett?

ERCOM har spesialisert seg på bygging og etablering av åpne nett og ny etablering bredbåndselskap både for åpne og tradisjonelle nett. Vi kan tilby et ferdig konsept for åpne nett med en teknisk modell, forretnings modell, forretningsplan, styringsdokumenter som omhandler ulike drifts modeller, selskapsform og retningslinjer. Videre tilbyr også, kartsystemer, salg- og markedsføring systemer med egen nettside og systemer for e-post. Vi skredder syr hvert eneste prosjekt til våre kunder.

Radiospesialisten
Vi har siden 2004 arbeidet med utbygging av radionett for mobiloperatører og bredbåndaktører. Vi utfører radioplanlegging, radio los, Wifi, dekningsmålinger og optimalisering av eksisterende radionett. F.eks. til overvåking for pumpestasjoner. Vi bistår også med utbygging av ROF (Radio over fiber) for å kunne bygge fibernett på grisgrendte steder.

Har erfaring med følgene:

  • 2,4/5 Ghz (mikrotik, ubiquiti, meru, cisco og huawei) 
  • Radiolinje ( til mobil sites)
  • 2G,3G,4G (GSM,UMTS og LTE)


Les mer her

Dekningsanslyser for digital infrastruktur

ERCOM utfører dekningsmålinger for utendørs og innendørs dekning, og vi utarbeider en uavhengig dekningsrapport med dekningskart ved et avsluttet arbeid. Rapporten analyserer dagens- og gjeldende dekning for alle typer teknologier som mobilnett, bredbåndsnett, radiobredbånd og DAB testing. Vi legger frem mulige løsningsforslag med en estimert kostnadsoversikt for evt. forbedringer for å oppnå optimal dekning. Vi kan som konsulenter også bistå med tekniske utbedringer.

Dekningsrapporten kan brukes som grunnlag for en søknad om bredbåndsmidler fra Nkom og andre støtteordninger. Målingene kan brukes som dokumentasjon i samtaler med innholdsleverandører.ERCOM har utført små og store deknings analyser for rundt 60 norske kommuner i Norge.

Mobil
Norge har i dag et godt utviklet mobilnett, men det er fortsatt mange som opplever at de ikke har optimal dekning der de er. Dekningen påvirkes av mange faktorer. Dekningen kan være avhengig av om man har 2G, 3G eller 4G eller hva slags antenner man har, om man er ute eller inne, eller hva slags bygg eller landskap man befinner seg i.  Om det er langt til nærmeste basestasjon eller om det er mange som bruker nettet kan også spille inn. I Norge måler operatørene selv sin dekning, og publiserer egne dekningskart.  Våre målinger blir gjort i området og vi bruker bil eller båt for å måle hele kommuner eller deler av områder avhengig av behovet til kunden. Når dette er gjort blir målingene analysert og et dekningskart blir lagd.

Bredbånd
Hvert år siden 2014 har Stortinget bevilget penger for å bidra til at alle husstander i Norge kan få et grunnleggende bredbåndstilbud av god kvalitet. Det er Nkom som forvalter ordningen. Denne ordningen er kun for norske kommuner. Nkom sender ut dekningskart til kommuner ønsker å søke. Disse kartene er bygget på statistikk som at gjør disse ikke alltid stemmer. våre analyser er gjort ute i områdene med god kjent måle verktøy.  ønsker din kommune eller bedrift en dekningsanslyse ta kontakt.


Les mer her
+47 41675380